Antidoping policy


Gym24h arbetar aktivt för att våra anläggningar skall vara fria från dopning. Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996). Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika. Vi har även ett nära sammarbete med PRODIS samt Polisen. 

100% ren hårdträning är ett regionalt antidopingsarbete som ingår i samverkansprojektet PRODIS. Arbetet är en del i länets mobilisering mot droger.
Arbetet samordnas av Regionförbundet Jämtlands län, Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund, polisen samt länets kommuner.
 

Enligt Lag (191:1969) om förbud mot visa dopningsmedel kan den som uppsåtligen nyttjar
dopningspreparat dömas till böter eller fängelse i upp till sex år, beroende på hur allvarligt
brottet bedöms vara (3§). Till otillåtna preparat räknas syntetiska anabola steroider,
testosteron och des derivat, tillväxthormon samt kemiska substanser som ökar produktion
eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon (1§). Dessa medel får
inte annat än för medicinskt eller vetenskapligt ändamål införas till landet, överlåtas,
framställas, förvärvas i överlåtelsesyfte, bjudas ut till försäljning, innehas eller brukas (2§).


Skulle vi påträffa dopning eller andra otillåtna preparat stängs medlemmen omedelbart av från våra anläggningar. 

På varje anläggning hittar du en informationspärm om detta där du kan läsa om vilka negativa effekter och biverkningar som kan uppkomma vid användning av olika dopingsmedel. Det finns även information om PRODIS och Gym24s arbete mot doping, med mera.