Onlinebetalning

Vid direktbetalning

1 månad                                                                                   400kr

3 månader                                                                             1050kr

6 månader                                                                             1800kr         
6 månader (studenter/pensionärer)                          1500kr 
(studenter måste visa upp studieintyg)

12 månader                                                                        3295kr      
12 månader (studenter/pensionärer)                     2695kr
(studenter måste visa upp studieintyg)

12 månader Dagkort                                                      1900kr
(Dagkorten gäller 05:00-13:00 alla dagar)
 

Klippkort

5 träningstillfällen (tillgång till gruppträning)      500kr

(Klippkorten gäller i ett år från och med inköpsdag. Klippkorten är liksom alla andra medlemskap PERSONLIGA.)

För alla nya medlemskap tillkommer en inskrivningsavgift på 300kr. 

Lägger du som ny medlem inte till inskrivningsavgiften vid ditt onlineköp, kommer du att få en faktura på 300kr hemskickad till dig.
Du räknas som ny medlem om det var mer än 6 månader sedan du avslutade ditt tidigare medlemskap. 
Som ny medlem kommer vi att skicka hem din inpasseringstagg till dig, samt ett medlemsavtal som du får skriva under och skicka tillbaka.

Borttappad tagg kostar 50kr.

Vid speciella avtal ber vi er att komma till receptionen och skapa medlemskap, då det kan krävas intyg och extra uppgifter, likaså när det gäller företag.

Medlemskapet är personligt!

Om detta missbrukas; genom att släppa in icke-medlemmar eller låna ut taggen, förbehåller sig Gym24 rätten att stänga av dennes medlemskap med omedelbar verkan. Medlemmen är skyldig att betala resterande bindningstid om sådan finns kvar, trots avstängning.