top of page

Inskrivningsavgift

Denna avgift tillkommer på alla nya medlemskap. Du räknas som ny medlem om det har gått mer än 6 månader sedan du avslutat ditt tidigare medlemskap hos oss. Avslutade du ditt medlemskap förmindre än 6 månader från uppsägningsdatum och vill förnya medlemskapet, behöver du inte betala någon ny inskrivningsavgift. Inskrivningsavgiften är 300 kr och betalas i samband med köpet av medlemskap. (gäller på alla medlemskap över 3 månader)

Åldersgräns

För alla som är under 18 år krävs målsmans medgivande för att bli medlem. Målsman avgör också om medlemmen får träna med eller utan målsmans sällskap i åldern 12-15 år. Observera- för att få träna på egen hand från 12 år måste medlemmen deltaga i en obligatorisk gymintroduktion i skadeförhindrande syfte. Denna introduktion kostar 200kr/person och leds av utbildad personal från Gym24. Åldersgränserna gäller från det året man fyller år. Välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller mer information.

Uppsägning

Medlemskap

Uppsägning sker via mejl på avsluta@gym24h.se.
Medlem skall uppge namn & personnummer i mejlet.
Efter uppsagt medlemskap gäller 3 autogiro-dragningar till. Avtalet sägs upp per fullt utnyttjad kalendermånad. 


 

Ångerrätt 

På alla medlemskap gäller 7 dagars ångerrätt. 
Kontakta receptionen eller info@gym24h för att ångra ett köp och få en återbetalning. 

Överlåtelse

Du kan överlåta ditt medlemskap till en ny medlem. Detta sker på en speciell blankett som tillhandahålles av Gym24h. Båda parter ska vara närvarande vid överlåtselsen.

Det tillkommer en överlåtselseavgift om 100 kr.  

Medlemskapet hos Gym24 är personligt. 
Vid besök på klubben ska medlem alltid registrera sig genom att dra sitt medlemskort. Medlem är skyldig att alltid medföra sitt medlemskort under vistelsen på klubben även under träning, så att detta kan uppvisas vid eventuell kontroll.
 Inpassering utan medlemskort kräver även uppvisande av giltig legitimation. Vid förlust av medlemskort eller om det skadats så det blir obrukbart ska detta omgående anmälas till receptionen, som då utfärdar ett nytt kort mot en ersättning.
Om detta missbrukas, exempelvis genom att släppa in andra icke medlemmar eller lånar ut medlemstaggen/kortet, förbehåller sig Gym24 rätten att debitera medlemmen en administrationsavgift samt att stänga av medlemmen med omedelbar verkan. 

Medlem är skyldig att omgående meddela Gymtjugofyra vid ändring av namn, adress, telefonnummer och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Gymtjugofyra  går till folkbokförd adress, din e-postadress eller mobilnummer.

 

Gymtjugofyra

Medlemsvillkor

Frysning

Autogiro

Alla atuogiroavtal är fortlöpande, med det menas att du på egen hand måste säga upp medlemskapet med tre månaders uppsägningstid.
Du som är medlem ansvarar för att se till att det finns täckning på angivet konto senast dagen innan betalningens förfallodag. Betalningens förfallodag är alltid den 28:e i slutet på varje månad och betalas för kommande månad. Om den 28:e inträffar på en helgdag sker betalningen förstkommande vardag. Om täckning saknas vid dragningstillfället kommer ärendet skickas vidare till Preventia Finans som sköter vidare hantering. Vid flera obetalda autogirodragningar kan du som medlem spärras tills beloppet är betalt.

Observera att du måste vara minst 18 år, samt inneha ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkontonummer för att ha möjlighet att teckna ett autogiromedlemskap. Är du under 18 år hänvisar vi till receptionerna på våra bemannade anläggningar. 

Studentavtal prisjusteras till nuvarande ordinarie pris efter att det senast uppvisade studentintyget löpt ut. Det rabatterade priset förlängs då på så lång tid som det uppvisade giltiga beviset gäller för studenter. Uppvisas giltigt student/anställningsbevis efter det att priset redan övergått till ordinarie pris justeras priset med avseende på återstående månader. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.
Studentpriset omjusteras till ordinarie pris den 1 september året ungdomen fyller 19 år om inte giltigt studentintyg visats upp

Tappar du bort din tagg/kort måste du kontakta receptionen under öppettider och hämta en ny tagg/kort, avgift 100kr

Frysning

Alla medlemmar hos Gymtjugofyra har möjlighet att frysa medlemskapet i två månader per år. 
Frysning av medlemskap kostar 200kr.

Frysning under en längre period är möjligt vid graviditet, sjukdom eller skada vid uppvisning av läkarintyg.


medlemskap via autogiro fryses endast hela månader. Autogirodragningar sker den 28:e varje månad och betalas för kommande månad. 


För att frysa ditt medlemskap skickar du ett mail till info@gym24h.se där du skriver vilken period du vill frysa, rubricera mailet med Frysning. 

Företagsavtal

Vi har avtal med en rad olika företag, bland annat:
Fråga i receptionen eller din arbetsgivare om just ditt företag.
Efter 12 månader återgår ditt autogiro till ord. Pris det är då medlemmens ansvar att återigen visa upp vart du arbetar. 

Doping

Prisändringar 

Eventuell prishöjning meddelas medlem minst 45 dagar innan den träder i kraft. Medlem kommer därmed ges möjlighet att frånträda avtalet. Om medlem frånträder avtalet p.g.a. prisändring eller ändringar i verksamheten som är till nackdel för medlem och ingen alternativ möjlighet ges, återbetalas eventuellt innestående belopp.

Personuppgifter (GDPR)

Gymtjugofyra har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. 
Gymtjugofyra tar därför avstånd från doping och tillåter oanmälda dopingkontroller.
Vid användande av dopingpreparat blir medlemmen avstängd  med omedelbar verkan om inte omedelbar rättelse sker. Allt enligt dopinglagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 
Ingen återbetalning skrer. 

Trivselregler

Medlem förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte stör övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet.
Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning utav utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen.
Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum.
Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i våra lokaler. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder.
Alkoholförbud råder i våra träningslokaler.

 

bottom of page