Medlemsvillkor

Inskrivningsavgift

Denna avgift tillkommer på alla nya medlemskap. Du räknas som ny medlem om det har gått mer än 6 månader sedan du avslutat ditt tidigare medlemskap hos oss. Avslutade du ditt medlemskap för mindre än 6 månader från uppsägningsdatum och vill förnya medlemskapet, behöver du inte betala någon ny inskrivningsavgift. Inskrivningsavgiften är 300 kr och betalas i samband med köpet av medlemskap. (gäller på alla medlemskap över 3 månader)

Åldersgräns

För alla som är under 18 år krävs målsmans medgivande för att bli medlem. Målsman avgör också om medlemmen får träna med eller utan målsmans sällskap i åldern 12-15 år. Observera- för att få träna på egen hand från 12 år måste medlemmen deltaga i en obligatorisk gymintroduktion i skadeförhindrande syfte. Denna introduktion kostar 200kr/person och leds av utbildad personal från Gym24. Åldersgränserna gäller från det året man fyller år. Välkommen att kontakta oss för tidsbokning eller mer information.

Uppsägning/Ångertid

Uppsägning sker via mejl på avsluta@gym24h.se.
Medlem skall uppge namn, personnummer samt medlemsnummer i mejlet. Efter uppsagt medlemskap gäller 3 autogiro-dragningar till. Avtalet sägs upp per fullt utnyttjad kalendermånad. 
Vid uppsägning av medlemskap kombinerat med bad eller bad/relax gäller 30 dagars uppsägningstid efter bindningstidens slut. I denna typ av medlemskap måste uppsägningen vara oss tillhanda senast den 10:e.
Det är 7 dagars (från inköpsdatum) ångerrätt på medlemskapen.

Autogiro

Alla atuogiroavtal är fortlöpande, med det menas att du på egen hand måste säga upp medlemskapet med tre månaders uppsägningstid.
Du som är medlem ansvarar för att se till att det finns täckning på angivet konto senast dagen innan betalningens förfallodag. Betalningens förfallodag är alltid den 28:e i slutet på varje månad. Om den 28:e inträffar på en helgdag sker betalningen förstkommande vardag. Om täckning saknas vid dragningstillfället kommer ärendet skickas vidare till Preventia Finans som sköter vidare hantering. Vid flera obetalda autogirodragningar kan du som medlem spärras tills beloppet är betalt.

Observera att du måste vara minst 18 år, samt inneha ett svenskt personnummer och ett svenskt bankkontonummer för att ha möjlighet att teckna ett autogiromedlemskap. Är du under 18 år hänvisar vi till receptionerna på våra bemannade anläggningar. 

Frysning

Alla medlemmar hos Gymtjugofyra har möjlighet att frysa medlemskapet i två månader.
Frysning av medlemskap kostar 200kr.
Frysning av medlemskap är möjligt vid graviditet, sjukdom/skada alla orsaker till frysning måste styrkas med intyg. Meddelande om frysning måste vara Gymtjugofyra tillhanda senast den 15:e, om medlemskapet även gäller bad, bad/relax, senast den 10:e, den månad som ska vara den sista innan frysningen önskas påbörjas. Vid medlemskap via autogiro fryses endast hela månader. Autogirodragningar sker den 28:e varje månad och betalas för kommande månad. 


För att frysa ditt medlemskap skickar du ett mail till info@gym24h.se där du skriver vilken period du vill frysa, rubricera mailet med Frysning. Det går också bra att frysa medlemskapet på plats under bemannade receptionstider.

Personligt medlemskap

Medlemskapet hos Gym24 är personligt. Om detta missbrukas, exempelvis genom att släpppa in andra icke medlemmar eller lånar ut medlemstaggen/kortet, förbehåller sig Gym24 rätten att debitera medlemmen en administrationsavgift samt att stänga av medlemmen med omedelbar verkan. I ett sådant fall ansvarar medlemmen att betala resterande bindningstid och uppsägningstid om sådan finns kvar.

Överlåtelse

Du kan överlåta ditt medlemskap till en ny medlem. Detta sker på en speciell blankett som tillhandahålles av Gym24h. Båda parter ska vara närvarande vid överlåtselsen. Det tillkommer en överlåtselseavgift om 100 kr.  

Företagsavtal

Vi har avtal med en rad olika företag, bland annat:
Fråga i receptionen eller din arbetsgivare om just ditt företag. 

Doping

Gymtjugofyra förbihåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller, Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar avstängning.
Ingen återbetalning skrer.